Rick Janssen teksten en vertalingen, gevestigd aan Nachtschade 37, 6841 KM Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.rickjanssen.nl
Nachtschade 37
6841 KM Arnhem
0621801330
info@rickjanssen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rick Janssen teksten en vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden alleen lokaal bewaard en er worden online geen andere gegevens van u verzameld en/of opgeslagen.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rick Janssen teksten en vertalingen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rick Janssen teksten en vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rick Janssen teksten en vertalingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de praktijk gaat het uitsluitend om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren (contact opnemen voor interviews, overleg, etc.). In de regel gaat het hierbij uitsluitend om zakelijke contactinformatie.


Delen van persoonsgegevens met derden
Rick Janssen teksten en vertalingen deelt uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen en alleen met uw nadrukkelijke toestemming met derden, alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven/personen die uw gegevens verwerken voor onze opdracht, maken wij duidelijke afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rick Janssen teksten en vertalingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rick Janssen teksten en vertalingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onze website biedt niet de mogelijkheid tot het aanmaken van een account, dus worden er online geen gegevens van u verzameld. Alle persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, worden uitsluitend lokaal opgeslagen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rickjanssen.nl.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rick Janssen teksten en vertalingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rickjanssen.nl.